Hizmet verdiğimiz firmaların çalışanlarına yönelik olan sadakat programlarıdır. Günümüzde markanız için en değerli müşterileriniz arasında çalışanlarınız yer almaktadır. Çalışan ve Marka bağının sağlam, tutkulu ve sürekli olabilmesi için bu yapının kurulması ve sürekli beslenmesi gerekmektedir. Tutku ile oluşturulan çalışan bağlılığı, başarılı iş hedeflerinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağı kurabilmek için çalışanlarınızın ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamak, onlarla yakın ilişkiler kurarak motivasyonu artırmak, çalıştığı firmaya olan aidiyet duygusunu pekiştirmek, deneyimleri takip etmek, hedef davranışları gerçekleştirmek ve değişen önceliklere göre gerçek zamanlı tepkiler verebilecek için Çalışan Sadakat Programları oluşturuyoruz.

Çalışanlarınızın “doğru” firmada çalıştıklarını hissetmeleri, firmanızın gönüllü marka elçisi olmaları için ihtiyaçları olan tüm avantajları sunacak kurguyu hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz. Firmalar satış hedeflerinin tutmaları ya da performansları karşılığında çalışanlarına ödül puanları veya hediye vermektedir. Bu durum sonucunda motivasyonu yüksek çalışanlar sayesinde firmanın kazancını da olumlu yönde etkiliyoruz.