Deka-Kurumsal-Leasing-Hizmetleri-530x266

Satınalma yerine kiralama sistemi günümüzde çok popüler olmaktadır. Ülkemizde yeni yeni kendini toparlayan ve kullanımına başlanan leasing sözleşmeleri, büyük firmaların yanı sıra özellikle küçük boyutlu işletmeler için hayati önem taşımaktadır.

Her türlü elektronik cihazların kiralama hizmeti tarafımızdan verilmektedir. Satın almayı düşündüğünüz ürünleri 12, 24 veya 36 aya varan taksitlerle sizlere kiralıyoruz. Son taksitte ürünleri sizden alma garantisi veya ürünlerin sizde kalması gibi opsiyonlar sunuyoruz.

Leasing’in Avantajları

Üretim ya da hizmette faydalanacağımız bir malı almak istediğinizde, banka kredilerinin işleyişindeki süreç leasinge göre daha yavaştır. Bu sebeple leasing sözleşmeleri mala sahip olma konusunda daha hızlı ve avantajlıdır. Ayrıca bankalarda ortaya çıkabilecek faiz, kur riski gibi seçenekler leasing sözleşmelerinde bulunmaz. Bu sebeple belli risklerin de önüne geçilmiş olur. Finansman açısından bakıldığında da yatırımların tamamının finanse edildiğini görürüz. Şirket tarafından kiralanmak istenen malın nakliye, sigorta ve montaj gibi masraflarını da kapsayacak şekilde olması; %100 finansman sağlanmasını sağlar.

Leasing sözleşmelerinin teminatları, banka kredilerine göre daha azdır. Böyle olmasının sebebi ise malın kullanım mülkiyetinin kiracıya geçmesidir. Kira sözleşmesi boyunca mülkiyet hakkında sahip olunabileceği gibi sözleşmede belirtilen bir bedel karşısında, sözleşme sonunda da malı satın alabilir. Yapılan leasing sözleşmeleri bir kredi olmadığı için bilançolarda yer almaz. Durum böyle olunca firmanın borç/alacak konusunda bir etkileme yaratmadığı için kredibilite oranlarına da etkisi olmaz. Yani yapılan değerlendirmeler sonucunda kredi limitlerinde leasing sözleşmeleri açısından bir sorun görünmez ve diğer kredi olanaklarının da kullanılması sağlanır.